Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

PRISER OG BETINGELSER FOR LEVERING AV STORFE

For våre avregningspriser, klikk her: Last ned avregning her

Kontakt:

For innmelding av storfe til slakting, benytt vår side for Innmelding og innmeldingsskjema der.

eller: Telefon 37 40 34 00 eller Mail innmelding@slaktereide.no

 

Nødslakt i åpningsiden: telefon 37 40 34 00 Tastevalg 2

Nødslakt utenom åpningstid: telfon 37 40 34 00 og vent på svar.

Produsentkontakt: Odd Rune Nordby, telefon 950 56 700 mail odd.rune@slakteriede.no

 

Storfe

Alle dyr som slaktes ved Jens Eide slakteri må være innmeldt med opprinnelses og individnummer på forhånd.

Alle storfe skal sjekkes av oss mot Mattilsynets dyrehelseportal senest 24 timer før slakting.

 

5-7 ukers avtale:

Leveranseavtale gis på alt storfe som meldes inn på avtale. Tillegget gis fra og med 1.dyr.

Avtaletillegget innebærer at Jens Eide slakteri dispponerer dyra de antall uker det er gjort avtale for.

Du melder inn på ønsket slakteuke 4, og slakteriet disponerer dyrene i 3 uker før og 3 uker etter øsnket slakteuke 4.

Første innmeldingsuke starter mandagen i uken etter innmeldingsdag.

Avtaletillegget utbetales ikke på retur og leieslakt, ved trekk uren hud, eller på ikke godkjent KSL-status.

Avtaletillegg 5-7 ukers avtale kr 2,- pr kilo. Gjelder slaktedyr fra 160 kg og over.

 

 

Puljetillegg:

Pulje på 4-8 stk storfe kr 1,- pr kilo

Pulje på 9-12 stk storfe kr 1,50 pr kilo

Pulje på 13 stk og mer kr 2,- pr kilo

Puljetillegg beregnes etter antall leverte dyr (eller per innmelding dersom vi splitter leveransen).  Gjelder slaktedyr fra 160 kg og over.

NB! for å oppnå puljetillegg, må vi ha id nummer på alle som skal meldes inn på puljen samtidig.

 

Kvalitets kalv mellom 90-140 kg:

Klasse O- og bedre inntil 300 dager gamle kr 4,- pr kilo

Klasse O+ og bedre inntil 220 dager gamle  kr 8,- pr kilo

 

Kjøttfetillegg:       

Ved innmelding som kjøttfe utbetales kjøttfetilleg på dyr med minimum 75% kjøttfeblanding. Gjelder for kvige, kastrat og ung okse, over 250 kg slaktevekt, og klasse O+ og bedre samt fettgruppe til og med 4-

Kjøttfetillegg kr 2,50 pr kilo

 

Urfetilleg:

Alle Urfe (unntatt kalv) som er innmeldt på Urfe-avtale får et Urfe pristillegg på kr 1,50 pr kilo

Urfe er definert som følgende raser:

  1. Sidet trønderfe og Nordlandsfe (stn)
  2. Vestlandsk fjordfe (vff)
  3. Vestlandsk raudkolle (vrk)
  4. Østlandsk rødkolle (ørk) 
  5. Dølafe (døl)
  6. Telemarkfe (tel)

 

Ku og ungku avtale:

Tillegget utbetales alle satser for kategorien ung ku og ku, fra fettgruppe 1+ til 4- kr 1,- pr kilo

 

Økologisk:

Økologisk tillegg gjelder alle storfe med kr 2,- pr kilo

Øko-kvalitetstillegg for Kvige/ ungku/ ungokse/ kastrat

minimum klasse O- fett 2- gir et tillegg på kr 4,- pr kilo

Totalt kan det altså oppnås kr 6,- pr kilo

i øko tilllegg utover de vanlige tilleggene.

Tilleggene gjelder ikke for returslakt.

 

Kvalitetstilskudd:

Storfe, kvalitet O og fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku og okse. kr 2,50 pr kilo

Storfe, kvalitet o+ og bedre, og fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku og okse.  kr 7,50 pr kilo

 

Distriktstilskudd:

Sone 1 kr 0,-

Sone 2 kr 5,25

Sone 3   kr 8,05

Sone 4 kr 11,80

Sone 5 kr 12,40

 

Nødslakt:

Nødslakt kr 1100,-

i tillegg kommer det et trekk på 20% på all nødslakt.

 

Stoppavgift:

Stoppavgift kr 100,- pr stopp.

 

Egentransport av dyr:

De som transporterer dyr lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis. Dette gjelder også for de som transporterer andre enn egne dyr under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis.

for kompetansebevis i dyretransport, klikk på linken: https://www.animalia.no/no/animalia/kurs-og-opplaring/kurs-i-dyretransport/

 

Utbetaling av slakteoppgjør skjer innen 3 uker, Alle priser er ekskl. mva.

PS! Trekk for manglende KSL godkjenning, 20% av oppgjørspris.

les om KSL her ved å klikke på linken under

https://www.matmerk.no/no/ksl/ksl-standarder/ksl-standarder-bokmaal

 

Objektiv klassifisering av storfe - lengdemåling er nå tatt i bruk hos Jens Eide AS

for å lese om klassifiseringen, trykk på linken under

https://www.animalia.no/no/kjott--egg/klassifisering/objektiv-klassifisering-av-storfe--lengdemaling/

 

 

 

 

 

Preform Administrasjon