Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

Side 5 av 1 Nyere» 

Leverer du dyrene til Jens Eide?

31. 01 2020 13:06

NYE PRISER OG BETINGELSER FOR LEVERING AV STORFE

For våre avregningspriser, klikk her: Last ned avregning her

Oppdaterte tillegg 1.02.2020

Pulje og Avtale-tillegg:

kr 2,50 pr kilo               1 - 4 stk storfe    

kr 3,50 pr kilo               5 - 8 stk storfe    

kr 4,00 pr kilo              9-12 stk storfe    

kr 4,50 pr kilo               13 stk og flere

Puljetillegg beregnes etter antall leverte dyr (eller per innmelding dersom vi ønsker å splitte leveransen i forhold til vårt behov for slakt).  Gjelder slaktedyr fra 175 kg og over.

NB! for å oppnå pulje og avtale-tillegg, må vi ha id nummer på alle som skal meldes inn på puljen samtidig, og samtidig med innmelding. Dersom dyra ikke meldes inn på 5-ukers avtale vil det bli utbetalt 2,50 mindre enn ovenforstående priser.

Ekstra Avtale-tillegg, sesongbasert:

kr 0,30 pr kg                  Uke 16

kr 0,70 pr kg                  Uke 17

kr 1,40 pr kg                   Uke 18-25 

Kommer i tillegg til pulje og avtale-tilleggene over, Da dette er et virkemiddel som må tilpasses den aktuelle markedssituasjon, kan vi ikke alltid på forhånd si nøyaktig når ordningen vil bli benyttet.

Kjøttfetillegg:       

kr 2,50 pr kilo               uke 1–17

kr 3,00 pr kilo              uke 18–27

kr 1,00 pr kilo               uke 28–52

Ved innmelding som kjøttfe utbetales kjøttfetillegg på dyr med minimum 50% kjøttfeblanding. Gjelder for kvige, kastrat og ung okse, som oppnår klasse O+ og bedre samt fettgruppe 1+ til 4

Økologisk tillegg, DEBIO godkjent:

kr 6,- pr kilo, Økologisk-kvalitetstillegg

gjelder for Kvige/ ung-ku/ ungokse/ kastrat som oppnår minimum klasse O- og fett 2-

kr 2,- pr kilo, Generelt økologisk tillegg

gjelder alle typer DEBIO godkjente storfe som ikke oppnår økologisk kvalitetstillegg, og er uavhengig av klasse og vekt. Dette tillegget er innregnet i økologisk kvalitetstillegg.

Tilleggene gjelder ikke for returslakt.

Økologiske slakt som ikke er innmeldt på økologisk avtale ved innmelding, vil bli avregnet til ordinære betingelser.

Ku og ung-ku avtale:

kr 2,- pr kilo.

Tillegget utbetales alle satser for kategorien ung-ku og ku, fra fettgruppe 1+ til 4-  

 

Kvalitets kalv mellom 90-140 kg:

kr 4,- pr kilo Klasse O- og bedre inntil 300 dager gamle  

kr 8,- pr kilo Klasse O+ og bedre inntil 220 dager gamle 

 

 Ur-fe tillegg:

kr 1,50 pr kilo.

Alle Ur-fe (unntatt kalv) som er innmeldt på Ur-fe-avtale får et Ur-fe pristillegg.

Ur-fe er definert som følgende raser:

  1. Sidet trønderfe og Nordlandsfe (stn)
  2. Vestlandsk fjordfe (vff)
  3. Vestlandsk raudkolle (vrk)
  4. Østlandsk rødkolle (ørk) 
  5. Dølafe (døl)
  6. Telemarkfe (tel)

Ur-fe slakt som ikke er innmeldt på Ur-fe avtale ved innmelding, vil bli avregnet til ordinære betingelser.

Kvalitetstilskudd:

kr 7,50 pr kilo

Storfe, kvalitet o+ og bedre, og fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku og okse.  

kr 2,50 pr kilo.

Storfe, kvalitet O og fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku og okse.

Distriktstilskudd:

kr 0,-                     Sone 1 

kr 5,25                Sone 2  (agder og det meste av telemark)

kr 8,05                 Sone 3   

kr 11,80                Sone 4 

kr 12,40                Sone 5 

5-ukers avtale

(i enkelte tilfeller opp til 7 uker, ved stor pågang av slakt): 

Leveranseavtale gis på alt storfe som meldes inn på avtale. Tillegget gis fra og med 1.dyr.

Avtaletillegget innebærer at Jens Eide slakteri disponerer dyra de antall uker det er gjort avtale for.

Du melder inn på ønsket slakteuke, og slakteriet disponerer dyrene i 2 uker før og 2 uker etter ønsket slakteuke.

Første innmeldingsuke starter mandagen i uken etter innmeldingsdag.

Avtaletillegget utbetales ikke på retur og leieslakt, ved trekk uren hud, nødslakt eller på ikke godkjent KSL-status.

Avtaletillegg 5-ukers avtale kr 2,50 pr kilo, og er regnet inn i pulje og avtale betingelsene ovenfor. Gjelder slaktedyr fra 175 kg og over.

Alle storfe som slaktes ved Jens Eide slakteri må være innmeldt med opprinnelses og individnummer på forhånd. Ved innmelding på avtale, løper avtalen fra tidspunkt individnummer er kommet oss i hende.

Vi er pålagt å sjekke alle storfe mot Mattilsynets dyrehelseportal senest 24 timer før slakting. Vi er derfor avhengig av å få id nummer, slik at besetningen kan sjekkes før vi kjører ut for henting av dyr. Dette er også viktig for å unngå eventuell smittespredning.

På all henting av dyr, vil det bli belastet for en stoppavgift   kr 100,- pr stopp.

Kontakt:

For innmelding av storfe til slakting, benytt vår side for Innmelding og innmeldingsskjema der.

Telefon 37 40 34 00 eller Mail innmelding@slaktereide.no

Nødslakt i åpningstiden: telefon 37 40 34 00 Tastevalg 2

Nødslakt utenom åpningstid: telefon 37 40 34 00 og vent på svar.

Produsentkontakt: Odd Rune Nordby, telefon 950 56 700 mail: odd.rune@slakteriede.no

 Nødslakt:

  kr 1100,-

Det vil ikke bli utbetalt noen tillegg for nødslakt, og det vil komme et trekk på 20% på all nødslakt.

Egentransport av dyr:

De som transporterer dyr lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis. Dette gjelder også for de som transporterer andre enn egne dyr under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis.

for kompetansebevis i dyretransport, klikk på linken: https://www.animalia.no/no/kurs-og-opplaring/kurs-i-dyretransport/ 

 Utbetaling av slakteoppgjør skjer innen 3 uker, med enkelte unntak ved ferieavvikling og fridager. Alle priser er ekskl. mva.

PS! Trekk for manglende KSL godkjenning, 20% av oppgjørspris.

les om KSL her ved å klikke på linken under

https://ksl.matmerk.no/no 

Objektiv klassifisering av storfe - lengdemåling er nå tatt i bruk hos Jens Eide AS

for å lese om klassifiseringen, trykk på linken under https://www.animalia.no/no/kjott--egg/klassifisering/objektiv-klassifisering-av-storfe--lengdemaling/

Publisert av Odd Rune Nordby i Nyheter

Nytt produsentnummer

29. 01 2020 13:33

Nye produsentnummer fra 1. Jan 2020

1.1.2020 trer regionreformens neste steg i kraft. 119 kommuner blir til 47, og 1. januar 2020 har vi da 356 kommuner og 11 fylker i Norge. Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland og Oslo blir videreført som i dag.

Reformen får betydning for våre fagsystemer da vi benytter produsentnummeret, både som brukernavn ved innlogging og som besetningsidentifikator. Som for Trøndelag vil vi derfor konvertere fra gammelt til nytt produsentnummer når det nye foreligger i Produsentregisteret.

Konvertering til nye nummer utføres fortløpende fra den første endringen er utført i Matrikkelen fra og med 1. januar 2020 til den siste er fullført. Man regner med at  konvertering vil være ferdig fredag 3. januar. Vi vet ikke hvilke nummer som endres når, slik at vi må gi følgende råd til våre brukere:

 

https://www.animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/sauekontrollen/nyheter-fra-sauekontrollen/nye-produsentnumre-1.januar-2020/

 

Mattilsynet utfører sin konvertering mandag 6. januar. Det betyr at det ikke vil være mulig å registrere kalving og andre hendelser mot Husdyrregisteret før 7. januar når Husdyrregisteret har konvertert til nye produsentnummer.

 

Informasjon om nye produsentnummer vil bli sendt til produsenter fra Dataflyt. På nettsiden det er linket til over vil vi enten i romjula eller rundt 2. januar legge ut en link til en nettside hos Dataflyt der man ved å fylle ut enten orgnr, epost eller mobilnr kan få ut sitt aktive produsentnummer. Det betinger selvsagt at epost og mobil er registrert hos Dataflyt. Denne siden er ikke lansert enda og kan derfor ikke vises til per nå.

Publisert av Anonym i Nyheter

Preform Administrasjon